Πλεονεκτήματα Υγραεριοκίνησης

Επενδύστε στην Pazaropoulos SP AUTO GAS υγραεριοκίνηση με σίγουρο και πολλαπλό κέρδος

  • Οικονομία στις μετακινήσεις σας έως 50%
  • 100% ασφάλεια
  • 100% Αξιοπιστία
  • Δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης (πληρώνετε με άτοκες δόσεις και πρακτικά σε μερικούς μήνες με τις μετακινήσεις σας κάνετε απόσβεση λόγω οικονομίας)
  • Καύσιμο φιλικό στο περιβάλλον με μειωμένες εκπομπές ρύπων (υγραέριο)
  • Απόδοση κινητήρα ισοδύναμη με βενζίνη
  • Καθαρότερη καύση χωρίς υπολείμματα
  • Διπλάσια αυτονομία (αυτονομία βενζίνης + αυτονομία υγραεριοκίνησης ) καθώς το σύστημα βενζίνης παραμένει ανεξάρτητο
  • Δεν νοθεύεται

Τα συστήματα υγραεριοκίνησης που χρησιμοποιούμε είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών εγκεκριμένα από το Υπουργείο Μεταφορών με 2 χρόνια εγγύηση (για το κιτ υγραεριοκίνησης και τη λειτουργία του).

Ενδεικτικός πίνακας εξοικονόμησης χρημάτων με υγραεριοκίνηση SP AutoGas
Κατανάλωση βενζίνης lt/100km 10 10 12 12 15 15
Διανυθέντα km/χρόνο 15.000 35.000 15.000 35.000 15.000 35000
Τιμή βενζίνης 1,70 €
Τιμή υγραερίου 0,88 €
Κόστος βενζίνης 2.550 € 5.950 € 3.060 € 7.140 € 3.825 € 8.925 €
Κόστος υγραερίου 1.320 € 3.080 € 1.584 € 3.696 € 1.980 € 4.620 €
Ετήσια εξοικονόμηση (ευρώ)

1.230 €

2.870 €

1.476 €

3.444 €

1.845 €

4.305 €

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν.2773/99(Φ.Ε.Κ. Α’286/22.12.1999) και την Υ.Α.18586/698/29.3.2000 επιτρέπεται στην Ελλάδα η υγραεριοκίνηση όλων ανεξαιρέτως των οχημάτων.
Όλα τα εξαρτήματα για το κιτ υγραεριοκίνησης που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
Το συνεργείο στο οποίο θα γίνει η διασκευή πρέπει να είναι αμιγώς συνεργείο συντήρησης και επισκευής και τοποθέτησης συσκευών υγραεριοκίνησης στα οχήματα.
Ο επιβλέπων μηχανικός του συνεργείου θα πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ν.1575/1985 με ειδικότητα τεχνίτη συστημάτων υγραεριοκίνησης.