Έλεγχος εγκατάστασης – ΚΤΕΟ

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης, η διαδικασία που ακολουθείται είναι σχετικά απλή. Πρώτο βήμα είναι ο έλεγχος της εργασίας που έγινε στο ΚΤΕΟ. Εκεί, παράλληλα με τον τεχνικό έλεγχο που γίνεται στο αυτοκίνητο ώστε να πιστοποιηθεί και από το ΚΤΕΟ ότι το κιτ υγραεριοκίνησης έχει τοποθετηθεί σωστά και ασφαλώς, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει την υπεύθυνη δήλωση του πιστοποιημένου τεχνικού της εταιρίας μας. Τα στοιχεία του τεχνικού ο οποίος εκτέλεσε τη μετατροπή, διασταυρώνονται με τη λίστα του Υπουργείου.

Μετά την έγκρισή του, το ΚΤΕΟ, μας χορηγεί βεβαίωση, την οποία προσκομίζουμε στο Υπουργείο Μεταφορών. Βάσει της βεβαίωσης αυτής, μας χορηγείται νέα άδεια κυκλοφορίας, στην οποία εκτός από βενζίνη, στο τύπο καυσίμου θα αναγράφει «υγραέριο». Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε πλήρως όλα τα διαδικαστικά με έξτρα χρέωση.

Κλείνοντας, η τοποθέτηση ενός συστήματος υγραεριοκίνησης πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν επένδυση. Στη συγκεκριμένη επένδυση κυρίαρχο ρόλο έχει, όπως είπαμε, ο εγκαταστάτης με την τοποθέτηση του κιτ & τη ρύθμιση του εγκεφάλου. Η ποιότητα των εξαρτημάτων που αποτελούν το κιτ είναι απαραίτητη. Όλα μαζί θα συντελέσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα δηλαδή οφέλη τόσο οικονομικά (40%-50%) όσο και περιβαλλοντολογικά.